Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

met hectc traanen biddende: „ Och Hew, Predikant! erbarm U toch over óns Kin„ deren, die in Christus Jefus willen geloo*, ven! — Jaag óns toch niet "weg. — Wy „ kunnen en zullen van U niet hemen gaan. „ — Ons heeft niets anders bezvoogen ons Ou„. ders huis te vtrlaaten, dan de groote liefde „ tot Jefus, om zyn eigendom te worden en-te „ blyven. — Wy bidden U, erbarm U over ons, en help ons, dat zvy als gedoopte Kin* ,, deren, den Heere Jefus en zyne gemeenfchap, deelachtig mogten kunnen worden-. De lieer Profesfor ftond verbaast ^ etl zag.de drie kinderen met verwondering aan, welk een reikhalzend verlangen zy naac den Heere Jezus hadden, en hoe zy uit harteiykc liefde tothem, hunne Ouders verbaten vviiden, cm maar zalig te worden! En ziedaar! de kinderen bleeycn zoolange op hunne knien voor zyne voeten biddende en vvcenende liggen, tof dat hy hen verzekerde, ■ hen tot zieh te zullen neemenj gclyk ook daadlyk gefchiede. -- Hiervan san de Hooge Overigheid kennisfe gegeeven hebbende, nam de Pleer Profesfor, met toeA ,3 ftern-

Sluiten