Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

ONAFHANGLYKHEID '

VAN EEN'

ADVOCAAT.

& 11e menfchen hebben eene fterke begeerX-»- te om onafhanglyk te zyn: onderras-? fchen is deeze gelukkige toeftand, het doel en het einde van hunne verlangens, zulk een ftaat, welken zy minft genieten.

Gierig op hunne fchatten, zyn zy kwiftachtig ten opzichte hunner vryheid: en ter-, wyl zy het juk eener vrywillige flaaverny op de fchouders neemen, befchuldigen zy de natuur, dat die in hun eenen wenfqh verwekt heeft, welken zy nooit vervult.

Misleid door het valfche licht eener fchynbaare vryheid, ondervinden zy al de geftrengheid eener' weezenlyke dwinglandy.

Ongelukkig door de befchouwing van het geen zy niet hebben, zonder gelukkig te zyn, door het genot van het geen zy hebben; al_ tyd flaaven, omdat zy altyd begeeren; is hun leeven niet anders dan een lange flaaverny;

A 3 en

Sluiten