Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 16 >

% uilen werden verkooren. Als mede dat de vpor'-* fchreeve Diftricts Kies-Vergaderingen , de Cre* dentiaalen der vei koorenen, daadlijk aan het Collegie van Hoofd Ingelanden zullen inzenden, ten einde de alzoo verkoorenen op eene legaale wijze in het gemelde Collegie zouden kunnen fesfie heemen; en eindelijk, dat zoodanige Kiezers als ter deezer Vergadering afgezonden , doch niet gecompareerd zijn; mede op vertoon van derzelver Credentiaalen, in de opgemelde Diftricts-Kies* Vergaderingen (zoo verre in hunne Diftriéten cenige vacatuure vallen mogt) zullen worden toegelaaten.

Vervolgens zijn conform de cijnofure ter laatst gehouden algemeene Kies - Vergadering, de Stem* billetten der Kiezers ieder met een afzonderlijk Nummer geteekend, en verzegeld, ten einde alzoo de te begaane abuizen te kunnen werden ge* redresfeerd. En is tot tijdsbekorting de Nunv merlijste door openlijke afroeping van de naamen der Leden geformeerd van No. i. tot 85. incluis.

Hierop daadlijk zijnde overgegaan tot de verkiezinge van vijf Hoofd-Ingelanden, uit de aan* weezige tien Leden van hetzelve Collegie; is na openinge der Billetten, en het opmaaken van het Scrutin, gebleeken; dat bekomen hadden

Voor het Hoofd-Diftrift

De Burger Pieter van Veen . 78 ftemffien.

Ar noldus Comans 39 ■-——•

3, ■ — Jan van der Snoek 45 —

—-———Dirk Turkenburg • a6 ■ ■ «

3. Pietet Drost . . 50 ——•

■■ Hui bert Schiebroek 4 a 1 *

4. — Lecnd&rd van Cony-

ncnburg ... 53 *

—■' ■ •—■ Willem dc Prie . 34 < ——*

No. 5.

Sluiten