Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< vj >

N°. 5. De Burger Jacob Gerlings . ai fteffimeri.' ... Pieter Kroon . . 37 ——

Waarop de Voorzitter, uit naam deezer Vergadering, de vijf volgende Burgers, als de meeste ftemmen bekomen hebbende, tot op nieuw wettig verkooren Hoofd-Ingelanden .van Rhijnland heeft geproclameerd; als:

Voor het Hoofd -Diftrict

Ne 1. De Burger Pieter van Keen.

2. —— Jan van der Snoek*

2. ——Pieter Drost.

-■ ' Huibert Schiebroek.

4. —— Leenderd yan Conynenbutg.

Zijnde daarop, na deliberatie, beflooten, dat de drie jaaren, voor welke de als nu op nieuw aangefielde Hoofd - Ingelanden zijn gecontinueerd, werden geconfidereerd zijn aanvang te hebben genomen met den 1. Maart des vorigen jaars 1799, wanneer, volgens het gefanftioneerde Reglement, de eerst op heden gedaane keuze ree is had moeten gefchieden; alsmede dat ook die Hoofd-Ingelanden, welke in de aanftaande Diltridts Kiesvergaderingen ftaan te worden verkooren, geconfidereerd worden, mede op den x. Maart 1799. te zijn in funétie getreeden. *

Is verder goedgevonden, dat uit naam deezer Vergadering van de vooifz. gedaane verkiezing, en met kennisgeeving van de aanltaande bijeenkomst der Dhlricls Kiesvergaderingen, ter fuppletie van het Collegie van Hoofd - Ingelanden, aan hetzelve Collegie zal worden communicatie gegeeven, conform de Misfive hier na onder Litt. A. geïnfereerd.

En is voorts gerefolveerd, dat ingevolge het hier voren bellootene, de Kiesvergaderingen in de ü Hocfd-

Sluiten