Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 54 )

ïnflrumenten aan geen defecl: Iaboreeren, daar eeh. ter niecs van in wezen is, veel minder een fchyn Van beftaat, toeftemmen, maar het bewys daar toe nodig, mankeert: de Weeskamer toond dat 'er nog betaaling moet gedaan worden, en dit is juist de plaats, waar van men het bewys moet haaien, getuigen heeft party niet, of men zoude zulks moeten vooronderftellen, als men zegt, dat 'er een der kinderen, toen zy de klederen ontfangen had, welke men dan nu voorgeeft in betaaling gedaan te wezen, Zoude gezegt hebben:

„ Ik ben daar niet mede te vreden, met dat gunt

voor my moeders bewys."

Dit is fpykers op laag water gezogt, en als de Wed. geen andere getuigen heeft, kan nooit haar fuftenu volgen, westulven voer haar beter'thuisgebleven, om den drup te ontgaan, dan in de regen teloopen:

Het tegendeel van dat alles is aan onze zyde, want hier uk confteerd middagklaar, dat toen ter tyd al aanmerkingen op de geringheid en op de onbeftaanbaarheid wierd gemaakt, waar uit confequentelyk volgen moet, 'er geen quitantie van dezen quafi vel nulliter afdoening is getekend; want wie zal tekenen of bekennen te hebben ontfangen, daar hy waarlyk geen greintje eigendom van heeft verworven of bekomen , dwaasheden begint men met dwaasheid — Ergo! geen quitantie, ook dus by de plundering niet verlooren geraakt, veel minder dat die in wezen is. —

De eenen tyd berust de quitantie onder de Wed. den anderen tyd fpreekt men van die verloeren te hebben.

Sluiten