Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 55 )

Contradictum ContradiEtorum , zo dat men den eWn dag, den anderen niet gelyk blyft, maar geftadig als een ebbe en vloed op-en neder loopt, en zich met zyne woorden draaid en herdraaid,in diervoegen conftituëerd men zich, even gelyk iemand die een leugen praftizeerd, om de waarheid te bedekken. — Iemand die een zaak zeker weet, zal niet dan ja, dan weder neen zeggen, maar altyd, ■ hoe men hem ook aanvalt of befpringt, zich zeiven gelyk blyven. Maar het is des te zekerer, dat party en die van ; haare rade, bewust zyn, dat nooit of ooit eenige extraditie of afgifte gefchied is.

Want toen men aan onze zyde, naar den ftaat des boedels informeerde, zeide een der Voogden , dat men over de weespenningen, aangaande het moedersbewys, maar zoude zwygen , wyl dat een bagatel is, en niet de moeite waardig, om water vuil te maaken, het is nu al zo lang geleden - en dat vergeet ligtelyk.

Moet men hier niet uit opmaaken, als of men wilde te kennen geven, ik moest als Voogd daar voor al lange tyd gezorgd hebben, maar ftapt 'er af, want Weesheeren, zullen my dit ten kwaade aantygen, ik weet de fchade, die komt tot myn

Om dit een weinig nader te betogen , dat men aan de kant van party, in een begrip verfeerde, van nog te moeten betaalen , duid zulks aan, by een mislive aan ons gefchreven, toen men den dood van titüs bekend maakte.

D 4 m Alt

Sluiten