Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 57 )

heden verzeld, dat den Rechter daar toe zoude kunnen overgaan, men och de ai bit jud Lib II. Cent. 2. Cafus 190. No 2 fc? 3. Dit vind dan noch geen plaats, als in die gevallen, wanneer een gedaagde , op de vierde citatie ex juper abundante , in juditio niet compareerd, maar contumax en defaillit verklaard wordt, in welke gevallen groote prefumtie tegert een gedaagden zyn, arg. van leeuwen, Art. io. in Notis. Hoe men zich aan de tegen?.yde als een Hang in bogten en kromtens wil wringen en buigen, om uit alle circumftantiën een halve" preuve te zoeken , ten einde , ware het mogelyk en eenigszinds doenlyk om die te fuppleeren ,men kan dezelve den rechter genoeg doende, niet doen confteren, het zyn fundamenten op een welgrond geligt en kafteelen in de lugt gebouwd; waar zal men getuigen vinden, die verklaaren kunnen, dat zy de betaaling of afgifte gezien hebben? Nergens! — En zo die, doch buiten verwagting, al eens ten voorfchyn fnogte komen, immers zyn die invalide en van geene waarde, als om redenen hier voren gealleguëert: dat Weeskinderen,nog onder voogdy ftaande, geen quitantie voor bctaaling mogen pasferen, veel minder voor de aan hun afgegeven goederen of afgifte , kwytfchelding te kunnen doen verftrekken.

Bewyzen zyn 'er niet bekend , uit welke eene inftrument zoude het dan confleren , dat 'er betaaling is gefchied? en waar door de zaak immediatelyk mede gedood kan worden?

Een ieder weet, dat om met fundament en volgends de gronden der rechtspleging, een perempD 5 toi'

Sluiten