Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 65 3

die gelden , ten hunnen overfhan bewezen, tc ' dragen. —

De Vader is overleden, de kinderen zyn meerderjarig, wie moeten nu dat verband ontbinden?

Immers de kinderen met de Voogden, om dat dezelven in deze hunnen vader reprefenteren, en nadien 'er niets zo natuurlyk is, als dat elke zaak door die wyze ontbonden wordt, als dezelve gebonden is, L. 3j. de divers. Regi Jur, en deze ontbinding niet gefchied zynde, blyft de zaak, dat is het verband, in wezen.

Add. y. Het komt ons bedenkelyk voor, dat party zich zo fterk maakt Quitantie te hebben, men die dan ook niet vertoond of ten minden verzwygd , die aftevorderen; hoe kan men van iemand iets eisfchen, dat hy niet fchuldig is, en hoe kan men iets geven, waar toe men niet verpligt kan worden, ten zy de beloften aan de andere zyde is volbragt, want immers is niemand tot een zaak verpligt, waar aan hy zich niet verbonden heeft.

obj. De Quitantie is 'er echter, de Wed, heeft die in bewaring,

resp. Was dezelve in de waereld, gelooft vry, party zoude 'er zo veel waters niet 'om vuil gemaakt hebben, met die agter wegen te houden! maar wel fpoedig genoeg dezelve vertoonen, in een woord, men heeft ze niet, en men is niet in daat om een eenig bewys te exhiberen, zo van gegeven Quitantie by meerderjarigheid, of extract uit het Weesboek, ofte wel decharge van voogdy.

E Wat

Sluiten