Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C7)

Dat Gedetineerde, by de totale uitplundering van het huis van den koopman Merkelbach praefent zynde, dezelve heeft toegelaten, zonder zig eenige moeite te geeven, die te verhinderen.

Dat Gedetineerde zig bevonden heeft by die manfehappen, door welke aan het huis van den koopman Ter Hoeven op den kleinen Oort, de glaafen zyn ingeflagen, gelyk gedetineerde zig almeede in 't huis van Marten van Rosfum, of zoogenaamde duivelshuis, tydes dac aldaar ongeregeldheeden gepleegd zyn, bevonden heeft;

Dat Gedetineerde op dukgemelden dag, met een troep foldaten, gekoomen is, uit de ketelfcraar op het Land van de markt, en zich met die foldaten heeft geporteerd voor het huys van den CasteleinLimpers;

Dat Gedetineerde voords, met het gewoon Commando van Ton fertig, an, vuur, ordre heeft gegeven tot het fchieten op het huys vangeiegdeu Caftelcin Limpers, en dat gemelde Commando vervolgens op zyn minft Zesmaal heeft herhaald, waarop ook door de foldaaten diverfe reyzen op dat huys is gevuurd, en wel zodaanig, dat zy niet alle op eens fchooten, maar dat, zodra de helft hunne geweeren geloft had, dezelve zydwaarts afging, om op nieuw te laaden, en vervolgens weeder avanceerde, en opnieuw vuur gaf;

Dat Gedetineerde ten huyfe van den Burger Arntfen, door een hoop militairen verfeld, op het geven van geweeren heeft aangedrongen , en ook aldaar voor het volk iets te drinken gevraagt heeft, waar op aan het zelve wyn en Genever gegeven is;

Dat Gedetineerde voords aan gefegden Burger Arntfen, teegenswteöhy, overfekena de Couranten geplaag artykel, ver

ftoor4

Sluiten