Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(10)

zyn eygen kollen te wórden verpleegt of by faute van dien met zyner handen werk de koft te winnen, den zeiven, na expiratie van dientyd, voor al zyn leeven bannende buvten de'efe ftad en fchependom, en uit kragte van fpeciale auctorifatie van denHove van Juftitie buiten deefe geheele Provintie, by poene van de dood, inval immermeer binnen dezelve gevonden mochte worden, den Gedetineerden wyders condemneercnde in de koften en mifen van Juftitie;

Aldus gedaan en Gearrefteert binnen Arnhem den 12. December 1795 het Eerfte Jaar der Bataaffche Vryhcid.

Ter Ordonn: van Welgemelde Collegie van Juftitie.

F. H. RAEBE R.

ai •

Sluiten