Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

Dat in het Jaar 1787 by den ParuikemakerFredrik Kesflcr gewerkt heeft,

Dat op den dag dei"' Plundering [den 29 Juny] gehoord heeft, dat Zorreth aan zyn Soldaten, die by den Burger Ter Hoeven in de Rynftraat de glazen hadden ingeflagen, order gaf, om de geweeren te halen.

Dat zy met de geweeren zyn te rug gekomen, en verfcheiden maaien op het huis van den Burger Ter Moeven voornoemd gevuurd hebben.

Dat Comparant dit in het voorbygaan,-brengende een paruik te huis by den Lngelfchcn Jood, gezien en gehoord heeft-

Na prxlecture perfistit

by handtasting.

No. 16.

Den £2 Juny 1795.

Comparuit Lambert van Leiden, oud 24 Jaaren en ter inftantie va» 'Richter en Wethouders geciteerd, verklaarende:

Dat by den Paruikcmaier R. Rilden als knegt werkt, en aldaar ook in het Jaar. 1787 gewerkt heeft.

Dat op. den dag der Plundering, in dat Jaar hebbende plaats gehad, het «kind van Rilden van School agter Rodenburg haaiende , gezien heeft, dat 'er een grote menigte .Soldaten, naar zyn gedagten, wel een Compagnie, voor het huis van den Zilverfmit van den Berg Hond.

Dat daar by Is geweest de Major Zorreth.

Dat hy vermeent, gcmeldcn Zorreth te hebben horen zeggen, dat huis moet uitgeplunderd worden, en als jy 'er niet in kunt, moet 'f open gehakt worden, toe flaa maar open, flaa maar open.

Dat Compt. toen weder naar 't huis van Rikfen is gegaan, en vervolgends met het huisgezin van Rikfen naar den tuin van Veis, van waar zy te zamen des avonds weder zyn teruggekeerd, en Comparant naar zyn eigen huis gegaan is.

Na pnelecture perfistit by handtasting.

No. 17,

Sluiten