Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3.4 ]

had, dat men by den Burger Kniest wakker aan het plunderen was a<n het uitdragen van het beddegoed en andere huismeubelen. ' "

Juravit folemniter coram F. H. Raeber Cosf. den %6 May 1795.

No. 22.

A,?™gA heiman, van competeMten ouderdom, Lutheraan, verklaart dat op den dag der Plundering in den Jare 1787, de Maior 7orririTZll eemge byhebbende manfehappen is geiuarcheeft'totZt £t W^®ï* Capitem Kniest; destyds wonende in de Rhynftraat, op het hoek van tiïT^Ï ^f**1™ Majör Zorreth aan die by^ig hebbende manfehap heeft geordonneert, in het huis van gezegden Capitein Kn est ce gaan, en aldaar alles te ruineeren en te plunderen, met^beSetón*

den houden Yoopen. J d™ de tëS*

Juravit folemniter coram Cosf. van Kesteren

en

Raeber. den 18 May, 1^5,

No. 2?;

Comparuit Elias Traanboer, van competenten ouderdom «, t^u

Dat

Sluiten