Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* ]

Dat hy al mede gezien heeft, dat gem. Zorreth met zyne manfehappen is binnen gedrongen, wanneer in het voorhuis veele goederen werden in ftukken geflagen.

Dat kort daarop verfcheide zo mans als vrouwsperzoonen gezien heeft, welke goederen uit dit huis wegdroegen, onder anderen eene Janna de ftovendraagfter, welke in haar voorfchoot veele goederen geladen had.

Coram confulibus juravit folemniter na duidelyke

prselecture deezes den 11 May, 1795.

No. 25.

Comparuit Johannes Nathanëel Hiensch, van competenten ouderdom, van de Gereformeerde Religie, en behoorlyk geciteert, en verklaarde:

Dat hy op dep 29 Juny 1787, des agtermiddags circa vier uuren, is gekomen in de Vyzelftraat, en aldaar heeft gezien.

Dat Zorreth destyds Major onder het Regiment van Sommerlatte, toen alhier Guamifoen houdende , met eenige manfehappen is komen marcheeren, de Rhynftraat door tot in de Vyzelftraat voor het huis van den Tabaksverkoper G. Naberman , wanneer gezegde Major tegens zyn onderhebbende manfehappen zeide: allons jongens hier moeten wy weezen * hier woont ook nog een blixemfche Patriot en meer andere woorden.

Dat daarop met zyn Zydgeweer de glazen heeft ingeflagen; dat daaiop zyne byhebbende manfehappen alle toevielen, flaande de glaazen in ftukken.

Dat kort daarop hy Zorreth gezegt heeft, allons jongens 'erin. Dat zyne manfehappen als toen de deur met de kolven van het geweer hebben opengeflagen, in huis gedrongen, en veele goederen in het

voorhuis verbryzelto. _

Dae

Sluiten