Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

gen was, allerley zoorten van meubilaire goederen den huife uirgefmeten werden.

Juravit folemniter na praïlecturc dezes coram confule A. van Kesteren, den 11 May, 1795.

No. 27.

Comparuit Anthony Blaauw, van competenten ouderdom en behoorlyk geciteerd, dewelke verklaarde:

Dat op den 29 Juny 1787, den bekenden Plunderdag, gezien heeft, dat de Major Zorreth met een troep Soldaten en andere menfchen aangekomen, en hy Zorreth op de. ftoep van den Tabaksverkooper Naberman getreden is, en aan hetzelve huis met iets dat hy in de hand had, de glazen zelf in perzoon heeft ingeflagen; hebbende getuige echter door den afftand van zyn zykamertje, van waar hy zulks verklaard gezien te hebben , niet kunnen onderfcheiden, met welk inftrument hy dat inflaan van die glazen verrichte.

juravit folemniter coram van Kesteren en

Raeber Cosf. den 29 May, 1795.

No. 28.

Comparuit Gerrit Hendrik Wesfels, van competenten ouderdom, en verklaart ,

Sluiten