Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 4°- ]

en vloeken hem Compt. zyn geweer en wapens afgevorderd en mede genomen hebben.

Dat de Major Zorreth circa 4 uur is gekomen, vergezeld met een hoop Soldaten, hem Compt. onder veele dreigementen zyn geweer en wapens afeifchende, waarop Compu repliceerde: dat hem die reeds waren afgenomen, 't welk ten gevolge had^dat 3 a 4 Soldaten hem de punt der bajonet met overgehaalden haan van de geweeren op de borst hielden, zeggende hy Major Zorreth onder veele vloeken: hond geef my de wapens, 't geen Compt. wederom beantwoorde met te zeggen, dat hem die reeds waren afgehaald, waarop hy egter wederom de woorden, hond geef my uw geweer, onder aanhoudend vloeken herhaalde.

Dat een der Soldaten, die hem Compt. 't geweer op de borst hieldt, to; Zorreth zeide, geloof dezen man, want hy fpreekt de waarheid.

Dat Zorreth, daarop, zyn Zydgeweer aan de hand hangende, met een kort Geweer of Snaphaan in Compts. huis het Comptoirglas aan ftukken floeg, en dat hy vervolgen» aan zyn volk ordonneerde alles van buiten te demolieeren en in ftukken te flaan, 't geen zy dan ook werkelyk gedaan hebben.

Juravit folemniter coram cosf. van Kesteren en Raeber. den 18 May 1795.

No. 32.

■ Dat

Sluiten