Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ «1 3

Dat des-nagts tusfchcn den 29 en 30 Juny 1787, omtrent f naren voor zyn deur ftaan de met zyn vrouw en kinderen, den Major Zorreth voor eenige Soldaaten gaande, uit de kortcftraat heeft zien koomen, en voor de Brouwery de Leeuw heeft zien ftilftaan, en aan zyn manfehappen hooren zeggen: halt, welke daarop mede zyn blyven ftaan.

Dat daarop een papier uit zyn zak kreeg, opende en nazag, en vervolgens weder in de zak fteekende, marsch commandeerde, en met zyne manfehappen doorging tot aan het huis van den Koopman Ter Hoeven op den Kleinen Oort.

Dat al mede van verre gezien heeft, dat door die manfehappen aldaar de glazen zyn ingeflagen.

Juravit folemniter na duidelyke praelecture van deezen córam confule A. van Kesteren. den 11 May 1795.

No. 33.

Coram confule A. van Kesteren. den 12 May 1795.

Compareerde Herman Antoon Hendrik Bruns, van de Lutherfche Re- ■ ligie, van competenten Ouderdom en geciteerd en verklaarde?

Dat op den 29 Juny 1787, des namiddags ongeveer twee uuren,ia zyne wooning, het achterfte gedeelte van het huis van Marten van Rosfum," gekomen zyn de Roeidrager Courou, met de Boode van Reeven, de Stads Major, en Piasmajor Schoeman, benevens eenige Soldaten, uit ordre van de Magiftraat, om de Geweeven op te haaien.

Dac

Sluiten