Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 55 )

Dat get. voorts gehoord had, dat de Major Zorreth op het Land van de Markt, voor het huis van den Castelein Limpers, tegen zyne manfehappen gezegt had, halt jongens, hier moeten we wezen.

Dat get. voorts gezien had, dat de manfehappen voor het huis van Limpers waren uit een gegaan, en op hetzelve herhaalde reizen hadden gefchoten.

Dat get. gehoord had, dat, nadat het fcfeieten had opgehouden, 'er gezegd was, kom jongens het is genoeg, wy moeten voort, waarop dezelve met hem Zorreth de Koningftraat waren opgegaan.

Dat get. voorts gezien had, dat een Soldaat door het venfter een flcsch, zoo 't fcheen met drank, had aangenomen of weggekregen; dat hy toen gezegt had, gaa je luy maar heen, ik ben 'er beter aan dan gy, of iets diergelyks; met welke flesch hy naderhand voor of by het •huis, waar Krens de Kleermaaker gewoont heeft, geftaan heeft.

Welke depofitie Compt. by handtasting, onder offerte van nader afteleggen Eed, provifioneel heeft bevestigd.

den 30 May 170-5.

No. 40.

Comparuit Johannes Arntzen, van competenten ouderdom en behoorlyk geciteerd, en heeft verklaart, dat op den 29 Juny 1787 de oudfte Zoon van Jefaias Storm als aanvoerder van een troep menfehen zig op zyde van Compts. huis heeft begeven; dat daarop onder veel getier en gefchreeuw aanftonds met fteenen de ruiten wierden ftuk gefmeten, van het bovenraam dat aan de Oeverftraat uitziet, waarvan 'er een hem Compt. tegens het been truf.

Dat een Soldaat uit de Weverftraat komende, onder veel fchelden en vloeken, een Geweer op hem Compt. en deszelfs Huisvrouw heeft aangelegd, 't geen men hem gezegd heeft, dat ook afgegaan zoudê zyn.

Dat de deur daarop toegemaakt zynde, 'er zeer fterk en herhaald is gefcheld; dat een van Compts. Zoonen uit het venfter ziende hem Compt. met ontroering zeide, dat de Major Zorreth met een menigte

Mi-

Sluiten