Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 57 )

Dat hy Compt. daarop naar Zorreth is gegaan T die hem met -een^party vloeken ontfing. en eindelyk zig door tusfehenfpraak met hem Compt. in gefprek inliet,, tot hem- zeggende r

//J, j* <&* « rer^ltt* <fe«r ft* verfchoont heb, dat gy met

%l^CZompt. daarop verklaard had, aam die plaatfing;.in de Courant «een part o£ deel, te hebben , en aantcnemen een contra-Advertem m> de Courant te laten, plaatzen,, waarby deze op zynen naam gedane mfertie

geDeSV°hyeCon5t.rt5aaroF een uitgebreide verklaring had geconcipieert, van alles74t ten zynen huize was gebeurd, en het gene uk hetzelve in de Courant moest geplaatst worden, had onderfchrapt.

Dat Zorreth dit ontfangen hebbende, hetzelve aan den Generaal Verschuur heeft gezonden, die op de parade was, en- die, volgens zeggen T^n Zorreth hetzelve aan het volk had voorgelezen, welke dien dag wraak voor den Major zouden genomen hebben.

Dat de Generaal; Verfchuur als toen aan Compt. heeft laten zeggen, dat hy- na zeker, kon zyn,, en hy Generaal, voor Compts perfoon en

bttÖ°«rfen ook aan Compt. heeft gedeclareerd- zig met die verklaaring voldaan te houden , zeggende wyders „. dat hy Compt..

voorheen niet gekend hadde, maar niettegenftaande gy een groote " Kees zyt„ en, ik u op de lyst had, het my gefpeten zou hebben, m dat gy. geruineert waart geworden,, want men my gezegd heeft, dat Z. gy een braaf man. waart,, dat ik nu ook. ondervmde."

Juravit folemniter coram 6. W. van Zuilen van Nyvelt Richter; A. van Kesteren

. o * : bs

-i "1 o ii h\ )i"iO*/ i:rj xï?b<;b' tb ,; •* ''■ 'ï

F.. H. Raeber Wethouders., den 4, Juny i79Sr . ïj. No. 4*.

Sluiten