Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 66 )

den 16 May 1795. Perfistit na gedaan recollement. Coram A. van Kesteren en

F. H. Raeber Wethouders. TWEEDE PRELIMINAIR EXAMEN.

lein van het Vaderl. Genootfchap, Bruns, gevraagd hadden naar de boeken en zamenzweering van het gem. Genootfchap?

Of niet praifenc geweest ware, toen de Tambour Major den Cas telein Bruns het bloote Zydgeweer had op de borst gezet, en hem had uitgefcholden ?

Of dan niet gezien had, dat de Vaandrig Schlosfer een Geweer had, en hetzelve aanleidde op Bruns?

Of dan by die beide fcenes niet, met een blood Zydgeweer in de hand, hadde prsefent geweest?

Neen.

Neen. Neen.

Of gedetin. destyds gekend heeft eenen Jan v. d. Berg, Zilverfmit woonende op het hoek v?n de Turfftraat in de Bakkerftraat?

Is het huis van dien Jan van den Berg ook geplundert of daar de glazen ingeflagen?

Of gedet. by het huis van dien Jan v. d. Berg dien dag niet geweest is?

Gedet. zegt neen, in zoo verre hem althans bekend is, en althans zeker niet door zyn toedoen.

Gedetin. zegt, wel voorby het gezegde huis gegaan te zyn , doch voor hetzelve zich niet te hebben

ftil-

Sluiten