Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontkent ook volftrekt 'het voorgevallene by Kniest, fperiaal dat aldaar Geweeren of Vaandel zoude gevonden hebben.

E. Traanboer, gecompareerd zynde, heeft by zyne afgegeven verklaring geperfifteercU doch wordt dezelve door gedetin. ontkent, hebbende hy wel op het tzer van 't huis van Kniest gaan zitten, om door de glazen, die open ftonden, in de kamer te zien, doch heeft geen glazen ingeflagen. i

\ van den Berg, in judicio gecompareerd zynde, heeft by zyne atgegc:ei verklaring, over het voorgevallene tusfehen hem en den gedetin. te Ma burgen, geperfifteerd.

Gedetin. zegt wel aldaar gezegd te hebben, dat hem het voorgevallene eenige avonden voor de plundering, te weten het diipuut by Brendeke, gefpeten heeft.

Doch weet zig anders geen dispuut te herinneren, met hem van den Berg, te Malburgen; ook niet waar over het dispuut by Brendeke geweest is.

Ontkent, destyds gezegd te hebben, dat, indien dat dispuut niet voorgevallen was, hy niet zoude geplunderd r.yn.

Gedetin. negeert het eerfte gedeelte van de verklaring van Lenting, ■zegt dat geftaan heeft op de ftoep van Juffr. Visfer, en op verzoek van den Hopman Troost in het huis van Lenting is gegaan, daar eenig volk heeft-uitgehaald, en zelfs eenige zyde doeken aan dezeiven ontwrongen; dat by die gelegenheid zyn Geweer heeft aan ftukken geflagen, en den anderen^ dag' de bajonet by Lenting heeft weerom gehaald, en by die gelegenheid met Lenting heeft gefproken op zyn ftoep, doch daags -cc voren met hem niet dan ter loops gefproken heeft; blyvende gemelde Lenting by zyne verklaring perfifteren, en heeft 'er nog bygevoegd gehoord te hebben, dat de Major Zorreth een Sergeant over het nemen van zyde doeken beflraft heeft, doch heeft niet gezien, dat hy een der Soldaten met het Geweer geflagen heeft.

Gedetin. verklaart, op den dag der plundering eene Patrouille, die naar het huis van den Wynkoper Dikkelman wilde gaan plunderen , te rug gejaagd te hebben.

Gedetin. herinnert zig, dat hy met den Generaal Verfchuur in-huis kwam, dat aldaar de Major Hohenlohe zat te fchryven, dat die-tan :'Rofendaal kwam, ca veel papieren in de hand had.

Sluiten