Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( §7 )

Gedetin. weet niet de woorden in die.verklaring voorkorte heb ik da aan u verdiend, daar ik ü verfchoond en met eeforoken te hebben, fchoon het wel kan zvn: en nceft tompt. hem «of herinnert, dat hy by die gelegenheid nog gezegd heelt: t*fn ik 3!3 had, hol zou ik dan myn oogen tegen: myn Iroeaer

in Gedetin. herinnert zig niet, na Geweeren van den Hr Raad by Artttzen ocv ". ,d, nog'er één medegenomen te hebben fchoon Compt, by herhang verklaart, na boven gegaan te zyn , en 't Geweer eigenhanAio isn Zorreth overgegeven te hebben.

iedetfn? zegt, da? het waar zal zyn, aan Arntzen gezegd te hebben dat he hem zou gefpeten hebben, dat hy pruineerd was, fchoon hy hem op de lyst had, vermids hy thands ondervond, dat hy een eerlyk n"n was; denoterende da,r mede dat de Generaal hem gezonden had na Ter Hoeven, Arntzen, Moll en Bouricius om Geweeren te halen. ^CompSde J. H Henne, perfillerende by zyne afgegeven verkkrhur zeSende gedetin. wel het volk W het huis van Henne te hebbën ui gffaagd, vermids de Officier met eene Patrouille= voor de deur Se da 'er volk in huis was, en dat zyn volk er ook m wilde.

Gededn. weet niet, tegens Compt. gezegd te hebben, dat hy niet gedagt had, dat het zoo veel was, maar dat hy wat moest hebben, dat hv daar voor een Patriot was.

DaThcnite vooren de man nog goed nog kwaad gedaan heeft, en hy hem eerst naderhand heeft leeren kennen.

Compt zegt, dat dit discours is voorgevallen op de plaats van zyn fc„k hebbende gedetin. geflaan met de rug na de deur. HtedeÊ avouelrt, aan len Compt., door hem by Brendeke ontboden 7vnle te hebben weergegeven twee Geweeren en eenige Klingen, die aan hem gebrachtwatern\ en daar voor een briefje van Comparant ont-

^frlehSi^T. Sagels, en heeft na herbaalde voorlezing by zyn afgeven verklaaring geperfifteerd; doch ontkent de gedetin by het ■ vSgTan van zyng Vaders huis gezegd te hebben: ik zal u ouden

^ïti^C^ Moeder gezegd te hebben: ik heb het

Sluiten