Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 12 jV

land, gehouden den 17. Februarij 1796. gevolgd*

bij beflooten Billietten, en met de meeste Stemmen te benoemen een Voorzitter en een Secretaris voor deeze Vergadering-, bij welken zig als Medefïemopneemers ziillen voegen de oudüte en-jongfte in jaaren zijnde Kiezers.

En is. v de voorfz, Stemming in diervoegen ges fchied zijnde > gebleeken ; dat door deeze Vergadering waaren verkooren

Tot Voorzitter,

*Den Burger Arend Rees/en, met 79 Stemniena

En tot Secretaris j

Den Burger Johannes van Trigt, met 28 Stémmeris

Waar bij zig tot Medefïemopneerners hebben gevoegd

Den Burger Adriaan van der Does, als oudiïej En

•»•:•:• *>n.isO m \ 'tssA sa rfirwtsiA Den Burger Mr. Everard Jacob van Royeh, als jongde in jaaren, der Leeden dezer Vergaderingê

Voorts heeft de Commisïïe van Hoofd-Ingelanden aan deeze Vergadering, ter befiisfing, in confideratie gegeeven , of dèzelve zoude kunnen goedvinden, in de verkiezing van een Rentmees» ter te volgen denzelven voet en wijze als ingevolge zeker gedrukt Reglement daar van zijnde , bij de vorengemelde Algemeene Kiezers - Vergadering van Rhijnland op den 27. Februarij 1796. ter geJegendheid der verkiezingen van den Dijkrichter, Rentmeester en Secretaris is opgevolgd geworden 5 aan wel, of deeze Vergadering eerïe andere ver-

kie-

Sluiten