Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19 %

Ëijlaage A.

De Vergadering van Kiezers, bede» Vrijdag den 8e. Augustus, het é% Jaar der Bataavfche Vrijheid, vergaderd ten Gemeenenlands Huize van Rhijnland, te Leyden; ter verkiezinge van eeri Rentmeester van Rhijnland*,

Aan

Hoofd-Ingelanden van Rhijnland.

Burgers Hoofd - Ingelanden l

hebben het genoegen UI. kennis te geeven, dat heden in onze Kies vergadering verkozen is tot. Rentmeester van Rhijnland:

Den Burger g. a. m. van bommel, wonende te Leyden.

Met verzoek, hier omtrend het nodige te verrichten, ten einde genoemde Burger, het vereischte Radicaal bezittende, ten fpoedigften zijnen post te doen aanvaarden.j

Heil en Achting!

(Was geteekend')

ARENT REESSEN, Prafident,

J. van TRIGT, Secretaris.

Sluiten