Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< -« >

dat, bij meerderheid van Stemmen ,daar toegekoozes zijn:

De Burgers Framoh Pieter de Bas, als Eerften, en Johannes van Trigt, als Tweeden Secretaris deezer Vergaderinge.

, Deeze hunne posten aangenoomen hebbende, en dus de Vergadering door Hoofd-Ingelanden volkoomen georganifeerd zijnde, werden Hoofd-Ingelanden door den Praefident, namens de Vergadering, plechtig bedankt; met toezegging, dat de Vergadering, als zeer voldaan over hun gedrag, desweegens, Hoofd Ingelanden teegen die van Haarlem, Leyden en Allen Anderen (desnoods) zal maintineeren.

Waar op Hoofd Ingelanden de Vergadering hebben gequiteerd, overgeevende, bij hun vertrek, de bovengem. Lijst der Piaefenten en de Memorie van kosten der Permanente Commisfie, van welke het 7de poinét der befchrijvinge gewaagd; met de bijlaagen, daar bij behoorende.

Eene misfive van Ingelanden van de Zuidzijder Boezem en Weipoorts Polders onder Bodegraven, aan Hoofd-Ingelanden geaddresfeerd, van dato den 22. April 1797. (meede door Hoofd-Ingelanden, als een bijlage van de voorgem. Lijste der praefenten overgegeeven) inhoudende: dat geene Afgevaardigden op deeze Vergadering zouden zenden enz., der Vergaderinge voorgeleezen zijnde, aangenomen voor Notificatie.

De Praefident, volgende de Orde van de Brief van -aanfehrijvinge.

Worde

Sluiten