Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 23 >

ring van Rhijnlands Ingelanden voortedraagen, als zij ter meeste bevoordering van Rhijnlands belangens en ter bewaring van het onderling vertrouwen, zullen nodig oordeelen. Word ad a. eerst geinftitueerd appel nominal; en bij opneeming der Hemmen \ bij meerderheid van 77. teegen 26. gedeclineerd, en gerefolveerd , te blijven b'ij, en zich ie houden aan het gefanclioneerde Reglement.

Vervolgens ad h. of men zal blijven bij het gefanétioneerde Reglement, dan verandering hier omtrent maaken ? — Mede appel nominal geinftitueerd zijnde, bij eene meerderheid van 75. teegen 28. ftemmen, Geconcludeerd: te blijven bij het gefanétioneerde Reglement.

c. Wordt belchouwd als te vervallen.

Het 6depoinct, door den praefident voorgedraagen, zijnde,

£°. Dewijl zoo de Collegien als den Dijkgraaf, Secretaris en Rentmeester , aan zeekere inftruftien bepaald zijn, of het niet nuttig en nodig zoude zijn , dat werklieden ten dienste van Rhijnland, 't zij die voor vaste wedden, of in daggelden werkzaam zijn, ook aan zeker gefchikt Reglement wierden bepaald, zoo als in verfcneide Polders , onder Rhijnland, plaats heeft. Of wel dat door de Gedeputeerden Ingelanden, zoo, omtrent het een als ander, zodanige andere of nadere bepaalingen gemaakt worden, als zij ten nutte van Rhijnland bevinden zullen te behooren?

Wordt, bij acclamatie, geheel gerenveijeerd aan 't Beftuur, als niet behoorende tot het beftel van deeze Vergadering. Het

Sluiten