Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< s° >

fbur uirgebragt zijnde, ter vifie van Ingelanden zal liggen; ten einde het onderzoek daar van naartegaan , en allen argwaan voortekoomen.

Wordt gehouden in advis.

De Burger Pr. Witmond fpreekende over de onkosten van het drukken der Notulen, onder.den ff> tul van Handelingen der Vergaderingen van Gede. pureerden van Ingelanden van Rhijnland, gedrukt bij P. H. Trap, te Leyden 1797.

Wordt daar op Geconcludeerd dat de Vergadering niet wil', dat de onkosten hier van alleenlijk zouden kootnen ten Lasten van die Departementen , welke die Vergaderingen hebben bijgewoond, veel min dat dezelve door de Commisfie zouden worden gedraagen } maar dat in teegendeel de Reekening van den voornoemden Boekdrukker, en dus de gelden aan het drukken en expedieeren dier Notulen geimpendeerd, door het Beftuur zal worden betaald; tot welke hl. taaling Boog - Heemraaden , bij deeze, worden geauthorifeerd en gequalificeerd; en dus deeze onkosten over geheel Rhijnland gejlaagen worden; dat aan ieder der Gecommitteerden, zoo van deeze, als van voorige Vergaderingen, zal worden, gratis, ter handen gefield twee Exemplaar en, als één voor hun zeiven, en één voor hunne refpective Committenten; en dat dus aan die geenen der Gecommitteerden, welke reeds voor eenige toegezonde Exemplaren hebben gefurneerd, hun uitfchot zal worden gere/ritueerd; gelijk ook die geinen, welke meer dan twee Exemplaren hebben ontfangen, de te veel hebbende Exemplaren zullen kunne 1 terug zenden, of wel behouden , teegen betaaliig van ssc. Stuivers voor ieder Exemplaar; wordende

de-

Sluiten