Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ït >

Tot eerften Secretaris, Den Burger Mr. Francois Pieter de Bas. En tot tweeden Secretaris, Den Burger Jokannes van Trigt.

De voorn. Burgers hunne gemelde posten heb. bende geaccepteerd , en hier mede deeze Vergadering door de Commisfie van Hoofd-Ingelanden Georganifeerd zijnde.

Is door den Burger Hoofd - Ingeland van Veen, namens de Commisfie, met eene ter zaake diepende aanfpraak, welke door den voorzitter mede in gepaste termen wierd beandwoord, affcheid van deeze Vergadering genoomen, na overlevering, behalven van de Lijste der praefente diftricls gedeputeerden , van de volgende Stukken ter deliberatie en naricht deezer Vergaderinge, als:

a. Copie van zekere Requeste van het Stads Beftuur van Haarlem en den Raad der Gemeente van Leyden, ter zaake van hunne geventeerde lüftenuen wegens derzelver gepretendeerd Stemrecht als Hoofd -Diftridten van Rhijnland, met de refpective appoindtementen daar op verleend.

b. Copie bericht ter deezer zaake door Hoofdingelanden van Rhijnland, aan Commisfarisfen der Policie van het Provinciaal Committé van Holland ingeleverd.

c. Acht Specificatiën van Vacatiën en Reiskosten , gemeriteerd in de maanden Maart, April en Mey 1797. bij de Burgers Hoofd-Ingelanden van Veen, Turkenburg, van der Snoeck , Drost, van Konynenburg, Kroon, de Prie , en Schiebroek; met communicatie dat de Burger Hoofd-Ingeland Gerlings deszelfs fpeciftcatie nog niet had ingezonden.

(/, Copie van het Raport door de Burgers Iloogheemraaden Mtfs, Stegerhoek en Hu-

bert,

Sluiten