Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 3 >

Vergadering van Gedeputeerde Ingelanden van Rhijnland, gehouden den 25. April 1798., in het Gemeenlands-huij binnen Leyden, door Hoofd-Ingelanden van Rhijnland, ter voldoening aan het Decreet van het geweezen Provinciaal Beduur van het voormaalig Gewest van Holland, van den 29. September 1796. , tegens heden deezen 25. April 1798., des voormiddags ten tien uuren, in 't Gemeenlandshuis binnen Leyden, bij Misfive van den 31. Maart daarbevoorens , geaddresfeerd aan de respeftive Municipaliteiten in Rhijnland, befchreeven; met infenie van de pointen, ten einde daarover te delibereeren en daarop te befluicen.

D e Gecommitteerden uit Hoofd - Ingelanden, benoemd tot organifatie deezer Vergadering, dezelve geopend hebbende, worden de nog overige Lastbrieven, welke hun ingevolge den tiefchrijvingsbrief niet waren geëxhibeerd, ingezameld, en daarmede, na examinane van dezelven, aangevuld derzclvcr gemaakte Lijst, die door hun, als organifeerende de Vergadèring, wordt voorgeleezen, met kennisgeeving, dac alle de Lastbrieven der aanweezige GedeA 2 pu-

Sluiten