Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«c ii y

maakt, dat er eenige duifterheid in de exftenfie tè vinden is. op pag. 17. zeggende de uitdrukking, omtrend dit poinB ligtelijk bij vervolg aanleiding konde geeven dat hier door wierd begreepen als of dè infef tien van den Burger Immink, df van die* van Benthuizen met eene'groote meerderheid waaren geapprobeerd, proponeert dus de exteniie in de tegenswoordige Notulen aldus op re helderen. .

De Prefident omtrend het eerfte poinct van Befchrij» ving het appel nominal inftitueerende, word met eene groote meerderheid conform het voorftel van hem Prefident geconchideeri, dit poihSt in advijs te heuderi tót een volgende Vergadering,

En van deeze opheldering in de Notulen van heden, mentie te maken, — waarop conform hét voorftel van den Prefident beflooten is, deeze aanmerking ter beeter illucidatie in deèze tegenswoordige Notulen te plaatfen.

Gelijk ook dat het Rapport omtrend het 6 poincTs op pag. 17. bedoelt, niet in de Bijlaage te vinden is, Sub. Litt. H, maar wel de voordragt en Meirtorie van Hoofd-ingelanden Bijlaage D, E, eri dus het Rapport van den Burger Huygens c. f. niet is Bijlaage I, maar Bijlaage H.

De Voorzitter vraagt daarna aan de Vergadering of er ook nog meer aanmerkingen op zijn..

Feurt vervolgens na deeze refumpte de Notulen goed — èn approbeerd dezelve met den prefidialen hamerflag.

De Prefident zegt dat daar het op de laatstgehoudene Vergadering in adyijs houden van het eerfte' poinct; van befchrijving, was een fequeel van de aangevangene onderhandelingen , met de Steden Haarlem en Jeyden; het dus ook het eerfte aan de order deezer Vergadering was, te hooren Rapport van de hier toe benoemde Commisfie.

Ain

Sluiten