Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 38 >

Waarop gedelibereert zijnde, is beflooten, zig met het praadvijs van den Voorzitter te vereeni» gen, en werden dus de refpeétive Ingelanden verzogt, bij hunne nadere deliberatien over het bedoelde Rapport, teffens omtrend de voorn, bijvoegzelen te concludeeren, ten einde over een en ander op eerstkomende Vergadering finaal kan werden beflooten. ——

Op aanvraage van den Prtefident leggen de Secretarislen over de navolgende Rekeningen, Declaratien enz., welke in gevolge de Refolutie op voorige Vergadering genomen, aan hem waren ter hand gefield. -— Als

Een Rekening van Herdingh en da

Mortier, voor 't drukken enz. ƒ 160 : 7 : o Een Declaratie van verfchot, van

den Burger Huygens ƒ 36 : o : o

Een Specificatie van denzei ven. . ƒ 75 : 5 : o Een Declar. van denzelven. . . ƒ 23 : 5 : o Een Specificatie van Reiskosten en

Brievenport, van v. Beufekom. . ƒ 17 : 13 : o Een dito van den Burger Cramerus. ƒ17: o : o Een Notitie van Verfchotten, van

de Municipaliteit der Stad Haar-

let» . ƒ 97 : 11 : 8

Een Notitie van Verfchotten, van

de Municipaliteit der Stad Leyden. ƒ552 : 4 : o Een Declaratie van Verfchotten, van

den Burger A. Reesfen. . . . ƒ 72 : 5 : o Een Specificatie van'Verfchotten,

door den Burger van Trigt. . . f 46 : 17 : o Een Declaratie van L. de Zwart. . f 108 : o : 4 Een Rekening van P. H. Trap. . ƒ 286 : 15 : 8 Notitie van Verfchotten, van F. P.

de Bas. ƒ 36 : o : o

Notitie van Verfchotten, door de 'Bui-gers P. Witmond, Mr. F. P. . de BW, W. 8 Boers, N. v. d,n

JiosCh en f? Jansfen. . . . . ƒ 201 : o : ©

Wel-

Sluiten