Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT van den VERTAAL, ni

deze verhaalen meest alle waare gebeurenisfen behelzen , déne daaronder alleen uitgezonderd: — dat hij deze verhaalen, voor dat ze gedrukt wierden, aan een kind tusfchen de zevenen agt jaaren voorlas; 'twelk dezelve zeer wel verllondt. — Dit geeft hem grond om te verwachten, dat deze verhaalen aan kinderen niet vrugl zullen kunnen terhand gefield worden.

Ben ik bevoegd om mijne gedachten er over medetedeelen, dan dunkt mij, dat de fchr., zo wel in de keuze van onderwerpen, als in de behandeling en vooral in zijne manier van voordel zeer gelukkig gedaagd is.

Daar het eerfte niet van mij afhing, heb ik den Schrijver in de twee laatfte opzigten zoeken te volgen. — Of ik den toon, waarin men tot kinderen moet fpreken, en voor kinderen moet fchrijven, zal men verftaanbaar fpreken en fchrijven, getroffen heb, of de wendingen, die hier en daar, eenigfins anders dan in het oorfpronglijke voorkomen, om de aandacht te verlevendigen, ter regter p'aatfe en op de regte wijze gefield zjn, flaat niet aan mij te beoordeelen. Ik ben echter in dit opzigt verre van onverfchiliig , naardien het onderwijs der jeugd reeds tien jaaren herwaards een voor* 2 naam

Sluiten