Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12)

Dan toen het avöfld werdt, zag zij dat moeder zich kleedde en dat haar vader en broeder, beide gekleed, kwamen om haar aftehaalen. Spoedig was zij gereed met de vraag : waar ze naar toe gingingen? — Weet gij dat nog niet? antwoordde

haar broeder —; gaat soph ie niet mede?

-vraagt hij aan zijn moeder.

moed. Neen! het is heden voor haar te koud om uittcgaan.

broed. We), dat 's jammer, soph ie, maar me dunkt het is heden zo koud niet, of men kan nog wel naar de Schouwburg gaan ?

soph. Gaat Gij naar de Schouwburg , lieve moeder ?

moed. Ja zeker, sophie! ik was ten oog. merk om u van uwe Tante te laaten afhaalen, wanneer het tijd zou zijn, om naar de Schouwburg te gaan : dan dewijl gij niet eens herwaards wilde gaan, waar gij doch in een warm vertrek .zoud ku.-.nen zaten, dacht ik, dat gij nog veel minder genegen zoud zijn, om in de Schouwburg te gaan. — Het doet mij om uwen wille leed; want w.e weet, wanneer uw vader u dit genoegen weder zal willen verf.haffen.

sophi e had reeds voorlang er op gevlascht, om eens naar de Schouwburg te gaan; wat fpeet het haar thands, dat zij t'huis moest blijven. Zij zochr

haat

Sluiten