Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5S-)

Tegen den avond kwamen zijne ouders te huis. Zo ras zij zich ontkleed hadden, kwam Willem in eene vleiende, maar eenigfins verlegene houding bij zijne moeder. Lieve moeder, zeide hij, gij zult het mij toch niet kwalijk nemen, wanneer ik u openhartig een misflag verhaal, dien ik heden gehad heb?

Neen, lieve Willem, antwoorde zij, waarin be» ftaat uw misflag5

will. Ik hadt dorst: en nam dat fraaie glas, om water te fcheppen: doch ongelukkig ftruikelde ik hij de deur, en ftootte het glas in ft ukken Neem het mij toch niet kwalijk, en ftraf mij niet te hard.

moed. Hoe zou ik u ftraffen , lieve kind, daar gi'j mij openhartig uw misflag ontdekt, en gij er opregt berouw over hebt ? 't Was beter geweest, indien gij, in plaats van zulk een fraai glas, een gemeener genomen hadt; de fchadc was dan zo groot niet geweest Doch wees in 't vervolg voorzigtiger, en altijd zo opregt en openhartig.

will. Dat zal ik doen, lieve moedert

Tevens omhelsde hij haar met de grootfte liefde; en naderhand dacht hij, wat is het goed, d«t ik mijn misflag terftond heb beleden! Ik zou immers zo vrolijk niet geweest zijn, indien ik denaelven verzwegen had? —

D 4 Hoe

Sluiten