Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 83 )

de; „ Gij kunt doen, wat gij wilt, zeide dje „ boosaardigen meid, doch laat uwe moeder Hechts „ thuis komen, dan zal ik haar alles zelf verteU „ len; dan kan zij weten, welk eene lieve dog,, ter zij heeft." Dan begon zij tc huilen, en moest Barber nog goede woorden geven en bidden , dat zij er toch geen woord van tegen haare moeder zou zeggen, en dan deedt zij gaarn , ■ al wat Barber hebben wilde.

Anders moest de meid Jansje gehoorzaamen, doch nu was het omgekeerd, zij moest alles van haar hooren, en zich goedsmoeds alles van haar laten zeggen, want bij haar moeder kon zij niet klagtig vallen. — Eens kwam dat kwaadaardig fchepfel bij haar , en fprak haar op eene forfe wijze aan. — „ Juffrouw Jaruje ik moet heden „ avond een gebakje . en een fles wijn hebben. „ Gij moet mij de fleutcl van de provifiekamer „ en van de kelder bezorgen." —

jansje. Maar lieve Barber'. onze lieven Heer ziet het immers ?

barber. Ja die ziet het ook wanneer Gij zonder weten uwer oudereu Juffrouw Lotjen een bezoek geeft. — Met een woord, na den eten kome ik bij u, en haal de neutels; maak dat ik ze krijg.

Jansje hadt eene zeer goede opvoeding genoT 3 ten;

Sluiten