Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cri omhelsde haare kniën. Zij weende bitter; een ftroom van traanen liep langs haare wangen. Zij kon geen woord uiten.

Haare moeder, die daardoor eenigfins ontftcld was, vroeg wat haar deerde.

jansje. Lieve moeder!

moed.Waarom weent gij zo heftig .lieve kind? jansje. Liefftc, beste moeder! moed. Ei, (preek toch Jansje, wat deert u ? jansje. Ach! wist ik, dat gij mij zoudt vergeven ? *

moed. Ja, ik vergeef u gaarn, wanneer uwe traanen opregt , wanneer uw berouw hartelijk is. Maar wat hebt gij gedaan ?

jansje. Lieve moeder, ik ben een ongehoorzaam kind. Ik ben eenige keeren tegen uwen wil bij Lotjen geweest.

moed. Bij Lotjen? hoe is het mooglijk! Dat kan mijn Jansje doen, die mij anders zo gaarn gehoorzaamde ?

jansje. Ach! dien naam verdien ik niet meer, ik ben uw Jansje niet, als gij alles wist, wat ik gedaan heb.

'moed. Zeg mij aües: — "t Kan niet anders of gij hebt u laten verleiden; zo kwaad war.rr Gij Van u zelf niet.

jANS-

Sluiten