Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 93 )

„ raden. — Dit hebt gij tot dus verre niet ge„ loofd, want anders zoudt gij zo ongehoorzaam „ niet hebben kunnen zijn." —

Ach ja, lieve moeder, antwoorde Jansje, „ "t is zo, ik heb u niet geloofd: ik kon niet be„ grijpen, welke nadeelen er voor mij, uit de ver„ kcering met Lotjen, zouden voordvloejen. - Ik „ moest u echter gehoorzaamd hebben, en nu draag „ ik de gevolgen mijner ondeugd! hoe dwaas heb „ ik gehandeld!"

Jansje volgde nu de verftandige raad van haare moeder. Hoe meer zij, uit hoofde van haare verkeerde handelwijze moest ondergaan, zo voorzigtiger werdt zij. Zij bragt het daardoor van tijd tot tijd zo verre, dat alle, die haar kenden, en vooral ook zij, die haar befpot en veracht hadden, haar wederom haarer liefde en vriendfchap waardig keurden Zij leerde in 't vervolg Lotjen meer van nabij kennen, en fchaamde zich, dat zij te vooren haare ouders hadt kunnen bedroeven, door te verkeeren met een meisjen, 't welk , uit hoofde van haar liegt gedrag , van alle menfchen veracht werdt. Jansje werdt een lief en braaf meisje, en zeer veele moeders fielden haar tot een voorbeeld aan haare dogteren voor.

Sluiten