Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C loy >

Ik-hen verzocht heb. Wij moeten moeder alles verrellen. — Neen, dat had ik nooit gedacht, datdie kinders zo woest en ftout waren. — 01 wist gij, wat Letje mij al gezegd heeft. ■ •

kar. En wanneer ik u verhaalde, wat Hendrik mij heeft gezegd, welke fcheklnamcn hij mij toevoegde, toen ik niet gedoogen wilde, dat hij mij. ne bloemen uit den grond haalde. - Och! mijn bloemtuintje, wat is dat verwoest! - Alles heeft hij uit de grond gehaald, alles bedorven. - En toen ik dat fraaje roozenboomtje, 't welk mijn vader mij op mijn verjaardag prefent gedaan heeft, wederom in den grcnd wilde planten, ftootte Lotje mij er boven op, en brak het geheel en al. — En dat. 'kleine perhkboomtje. - - Och! als vader dat ziet.

emil. Heeft hij dat ook uit den grond ge-

haald — ?

kar. Dat wel, niet, maar die nieuwe frtaje tak, dien vader daar aan gezet heeft, en die zogoed groeide, heeft hij afgebroken - ook een geheele hand vol karfen

emil. Hij zeide immers, dat Gij het hem niet toegeftaan hadt? —

kar. Ja, ik heb het hem verboden, maar hij gaf er'niet'om. — Hij fcheurde ze af en at er van - en dat daar ze nog niet rijp zijn. —

Zo

Sluiten