Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 128 )

fets uit de keel kwijt raakte, 't welk bij nauw* keurig onderzoek, een Hak bleek te zijn.

jul, Die zal hij dan kort te vooren hebben op<re. geten ?

vad. Zonder twijfel, en om in dezen zeker te gaan, ving hij nog een kikvorsch, Hij bevoelde het dier, en ontdekte, dat het in de anders zo weeke buik eene hardigheid hadt. Hij befloot derhalven hetzelve te dooden en open te mijden -Hier vondt hij eene groote flak met een huisjen, en nog een kleine zwarte. Terftond kwam hem zijn tuin te binnen, te meer om dat de tuinman den voorigen avond hem berigt hadt, dat een nieuw middel, om de (lakken weg te krijgen, gelijk als de voorbaanden mislukt was. - Zouden er ook daarom zo" veel Hakken in de tuin zijn, dacht hij, om dat Gij al de

kil: rfchen daar uit gejaagd hebt. De zaak

kwam hem zb waarfchijniijk voor, dat hij terftond zo veel kikvorfchen ving, als hij bij mooglijkheid kon krijgen. Hij droeg ze zorgvuldig in een zakdoek in zijn tuin, en liet ze daar fpringen. ;

Dagelijks liet hij er meer vangen, en fpocdig ontdekte hij zo wel als de tuinman, dat de Hakken verminderden. In het volgend voorjaar liet hij wederom veele kikvorfchen vangen, en terftond zag hij, hoe verkeerd hij gehandeld hadt, dat hij

dj

Sluiten