Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dcorbragt, miste. Zijne winften namen van tijd tot tijd toe, zodat hij de volgende maanden nog veel meer geld kon befpaaren; en al dit geld bragt hij met blijdfchap bij zijn vader, om dezen öptebeuren, te onderhouden, en te verkwikken. Dan die brave man werdt van tijd tot rijd zwakker; zorg en hartzeer teerde hem geheel uit; zijne voorgaande onheilen tronen hen thands zo zeer riet, hij hadt reeds geleerd, zich am deze befchikking van God geduldig te onderwerpen , en het bewust zijn, dat niet hij, maar andere, de oorzaak van zijne rampen waren, vertrooste hem te midden in dezen druk. Maar 't geen hem zo veel zorg en hartzeer baarde was zijn oudfte zoon Willem; deze verbitterde vaak de vreugde, welke de goede Karei hem veroorzaakte.

Willem was door niets, noch door de vermaanin. gen van zijn' vader, noch door de pogingen van Braaf'ktxrt en Karei te bewegen, om met ernst zich op één of ander toe tc leggen. Al deedt hij ai eens eenige goede beloften, 't was ras vergeten, doordien zijne traagheid zulke diepe wortelen gefchoten hadt. Nauwlijks kon men er hem toe herwegen, om het een of ander wegtedragen of te haaien. Hij was gewoon bij die oude Tante, om lekker te eten en te drinken, en thands kon zijn vader, uit hoofde van zijne bekrompen omftandigr-

he.

Sluiten