Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m)

heden aan zijn fmaak niet voldoen. Dit gaf aanleiding, dat Wilkm langs verkeerde wegen geld zocht te krijgen, om daarvoor eenige fnoepcrijeii te kopen; dus baarde hij zijn vader nog meer hartzeer, daar deze ontdekte, dat zijn zoon hem heim. lijk nog beroofde van dat weinige, 't welk hij bezat. Verbeeldt u eens, lieve kinderen, welk een liegt karakter Willem moet gehad hebben, dat hij zijn armen en behoeftigen vader kon bedelen,

en dat alleen om eenige fnoeperijen te kopen.

Dit liegt bcflaan belette zijn' vader, om hem bij een zijner oude vrienden, een koopman, op het kantoor te doen, zo als deze hem, onder voorwaarde, dat Willem zich goed gedragen moest, aanboodt, naardien hij vreesde, dat hij hem fpoedig met fchande wederom thuis zou ontfangen. Daar te boven fchaamde, hij zich, dat zijn kind» hoe wel reeds zo oud, nog zo onkundig was, want het lezen ging zeer gebrekkig, en zijn fchrift was nauwlijks leesbaar.

Zo leefde deze kleine huishouding omtrend twee jaaren met elkander, zonder dat er iets merkwaardigs voorviel, eindelijk komt er op zekeren avond een vreemdeling aan huis en vroeg naar koopman Robert.

ka rel. Robert? Wie was dat?

roperich. Heb ik het u nog niet gezegd?

M Dit

Sluiten