Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ 186 )

'aten, om .hem misfchien nooit weder te ontmoeten, om hem nooit weder een kleinen dienst te

kunnen bewijzen , dit viel hem zeer hard.

Willem hadt geheel andere redenen, waarom hij zweeg en bedrukt was : 't was hem in allen gevalle om 't even, of hij bij zijn vader, of in jifie leefde; doch daar die vreemdeling ook gezegd hadt, dat zijn Neef hem en zijn broeder bij den koophandel wilde gebruiken, was hij vrij ongerust uit hoofde van zijne onbekwaamheid. Wanneer hij dan begon tc begrijpen, dat Irj zijn lui en werkloos leven zou moeten verw'sfelen met geduurige bezigheden f dan zag hij er al wat tegen op. Evenwel zijne losheid en onbedagtzaamheid verdreven a! ras die zwarigheden. Een ik eerst in Oost Iniii, dacht hij, dan kan men mij toch zo fpoedig niet weder te rug zenden, en al Zondt men mij te rug, dan heb ik het vermaak van dc reis , en dan behoeve ik niet meer be„ zorgd te zijn,waar ik van zal kunnen leeven,door dien mijn vader dan wel een ruimer beftaan zal hebben.

Mtt zodanige overleggingen hieldt Willem zich bezig, toen zijn vader op 't onverwagst die algemeene ftiite afbrak. Vo: aandoening en onder ccn vl.ed vantra'.nen rep hij met eene bevende fiem;— Welaan, vertrek; mijne Leve kinderen — God

ZiJ

Sluiten