Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m y

duurende dien tijd iets gebruiken, moet bet es. terftond weder uit. Doorgaands duurt dt ze ziekte twee of drie dagen , ais dan hebben zij er verder geen ongemak meer van .—

Toen Karei deze ziekte kreeg, leedf hij niet minder, dan zijn broeder. Hij hadt zwaare pijn 'in 't hoofd, en in 't lijf. Doch hij was zeer geduldig en volgde getrouw den raad op, die hera gegeven werdt, en daardoor werdt hij fpoedig hei-field. Willem integendeel maakte zich bij allen belachelijk docr zijne zotte klagten. Men zou hem niet te hulp gekomen zijn, indien niet zijn 'broeder zijn voorfpraak geweest ware en voer hem gezorgd hadt.—Het duurde echter wel agt dagen eer hij geheel genas, want hij hoorde naar geen raad, en nam zich voor niets in acht.

Thands was alles gezond op het fchip: de vaart ging met een goeden wind fr.el voord. Men vot£ het Kanaal door; zeilde voorbij de Kusten van Er, geland, Fiankrijk, Spznje en Portugaal — eu voords langs de lust van Barbarijen; hier pasfeetden zii de Canarifshe eiianden, vervolgends die van,

Cslo Verd. Toen ze de Linie moesten- pasfeÉ.

ren was de lucht zeer betrokken, maar anders zou Willem, die reed6 geruimen tijd over de bette geklaagd hadt, neg meer gekermd hebben. — De Goudkust Heten zij op de linkerhand liggen,

ais

Sluiten