Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 49 }

moet overgeven , wanneer zij weet, dat zij iets heeft ingenomen. — Uit dien hoofde zouden de geneesmiddelen haar van geen diens* zijn , wanneer zij altoos wist, dat zij dezelve ingenomen hadt. Zoudt Gij het nu ongeoorloofd houd-n, de waarheid te verzwijgen, wanneer zij geiuesmidde» len moet innemen?

Koenr. ONeen! Mijne moeder weet haar ook telkens de geneesmiddelen te geven, op eene wijze, waarbij zij het niet merkt.

Leerm. Zeer goed. — Of ook verbeeldt U eens het volgende geval. Wanneer iemand gevaarlijk ziek is , en de geneesheer gebiedt, den kranken voor alle fterke aandoeningen en gemoedsbeweegingen te bewaaren, omdat dezelve doodüjk voor hem zouden kunnen worden , en de zieke lijdt, geduurende zijne ziekte, een groot verlies, b. v. een van zijne kinderen ftierf — en hij vroeg juist naar zodanig voorwerp , zou het dan niet geoorloofd zijn, om de waarheid te verzwijgen?

Koenr. Hij zou misfchien van fchrik kunnen fierven, als hij het plotslijk ontwaar wierdt.

Leerm. Vooral, wanneer de Geneesheer uitdrukkelijk verboden heeft, hem voor fterke aandoeningen te bewaaren. Doch, daar valt mij nog een voorbeeld in, waarin ik zelf betrokken was.

D Voor

Sluiten