Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C <5o >

**' Wat ZaI üw Vader daar van zeggen?

zijn bn-aJr:* ^ t0Ch met dat aI onhe^ ?>jn, bualdren hy mijn rok, niet medebragt. Z

Hvish. Gij handelt onredelijk. Gij weet uw

ik nüT; ^ GWJ?^/ - da°" wilde gij, dat U el ; ^ °nWaarheid Z0U Z^e"' « leL ? " uarvVrrg? G,'j W"de ^ Vader «*• w rT t , adf ^ ÜVa" die -esaehtigheid, we ke ü kwelt, bevrijden , en ik zou er u „J meer m verfierken ? S

broCed°er.SlGii ^ mi"der<«. dan mijn

Intusfchen kwam Fretkrik, met zijn rok over den arm, en met een vrolijk gelaat Jug. Ui Nu bebt: R,, ook iets gezien, vroeg de Huishoudfier 1'

Fred. Ik weet niet, wat er zou te zien zijn.

Co.sr. En hebt Gij mijn rok nietmedegebr '? * Dat, weet gij, mogt ik niet doen*. Z Kotn, wees niet diiw,, j„ fVU1"»

%W uwln rok ' ^ ^ den flen«»

Cowsr.

Sluiten