Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 73 )

Const. Maar hoe liep dat toen verder af? Be. hieldt de jongfte zijn kamer?

Fred. Zeker, dat fpreekt van zelf. — Hij liet eerst den oudften zijne ontmoeting verhaalen , •— doch gaf hem toen te kennen , dat hij zijne list ontdekt hadt, en diergelijke grappen voor het toekomei.de liefst niet wüdc hebben : waarmede die biftorie afliep.

Cmjlantijn wilde intusfchen vertrekken. Gij zult zien, zeide de Vader, dat Gij zo vrolijk zult terug komen, als gij heen gaat.

Hij ging, zijn Vader en Broeder verblijden zich, van hem zo fpoedig genezen te zien van zijne vreesachtigheid. — Frederik wilde zo de deu> open doen, van hem, in zegepraal, in te voeren, toen hij, onverwacht, een geweldige fthre.eiiw, hoc-de. Zijn Vader nam het licht, om te zien, hoe het met hem ftondt , toen Cenji'antijn bleek en beevend, met de kaars in de hand, doch die uitgegaan was, binnen kwam. 4

. . . Ach! Ach ! riep' hij — Ziet Gij niets

Ach! nooit gaa ik wederom alleen —

Wat zouden wij zien? wat is U ontmoet? vroeg zfcjn Vader.

Const. Ach, lieve Vader! hoor eens. — Zo a's ik in het kamertje/ wilde gaan , blaast het de kaars uit , en geeft mij zulk een verbazend fterke E 5 flag

Sluiten