Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 75 )

Const. Ja wel waar j — met de dubbelde vuist floeg hij mij in het gezicht. —

Fred. En gij hebt niets gezien?

Const. Niels, volftrekt niets: de kaars wierdt immers uit gedaan- — '

Fred. Dat is bijzonder. — Ha! daar komt vader terug ~-

Vad. Komt, wilt Gij nu het fpook zien?

Const. en Fred. Het fpook?

Vad. Wat is dat- FrederikI zijt gij ook al door uws Broeders vreesachtigheid befmet? —

Fred. Conftmijn weet nu al, wat het geweest is. —

Vad. Ik weet het ook; — en wat is het dan?

Const. Ik heb mijn goeden Oom eens zo kwaad gemaakt, en nu heeft hij . . ,

Vad. Foeij, fchaam U, — gelooft gij nog aan zodanige dwaasheden en Zotternijen. — Ik zal U een ander fpook aar-wijzen, in hope, dat gij eenswijs moogt worden. Hebt gij dan niet gedicht aan het touw van het gordijn voor het raam , sanwelker beneden einde een gioote kwast ha;,;? — Die kwast is het fpook, 't welk U zo veef vrees heeft aangejaagd. — Moet gij U nu niet fchaamen? —

Const. Het touw? — wie kan dat denken ? — en hoe is dat gefchied?

Vad.

Sluiten