Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 95 )

hem genomen te hebben, zo dat het te vrezen is, dat hij het nooit zal kunnen afleèren.

Denkt niet, dat Lodewijk, door deze kwaade gewoonte alleen onverdragelijk was aan meer bejaarden, hij was het ook voor kinderen. Deze Wilden veel liever met zijn broeder , dan met hem verkeeren. —

Wamev Ferdinand b\)IIendrik en Lodewijk wierdt verzocht, wenschte hij altoos, dat er meer kinderen mogten komen , ten einde Lodewijk zich niet

zo veel met hem mogt ophouden ik vroeg

hem eens naar de reden , waarom hij niet gaarn met Lodewijk wilde fpeelen. — Och ! wist gij flechts, zeide hij; hoe lastig hij is": voor zeker hebt gij hem nog niet regt leeren kennen. Niemand fpeelt gaarn met hem; altoos wil.hij het beter weten; en 't geen hij doet, is toch indedaad zo wijs en verftandig niet, als hij zelf denkt. Dan zal men de geheele tijd naar hem luisteren , en en 't geen hij verhaalt, is, indedaad , kinderach. tig: zijne verhaalen zijn langwijlig: dikwils weet hij de dingen zelf niet; en wanneer men iets wil verbeteren, dan begint hij terftond te twisten. — In dien zelfden fmaak heb ik zeer veel kinderen over hem hooren fpreken. — Eens vroeg ik zijn Leermeester, of hij niet wist, boe Lodewijk zich die kwaade gewoonte hadt aangewend. — Ter

uwer

Sluiten