Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C W7 )

Louize Wat is dat, Garnizoen? Grootv. Zo noemt men het Krijgsvolk, dat in eene plaats gelegd wordt .... Nu , als de Soldaaten het fpook zelfs zagen . . .

Mina. En zagen de Soldaten het cok? Grootv. Ja wel, — en varen zo wel bei yreesd, als alle andere onkundige m.nfchen, hoewel de engelfche Soldaaten niet voor vreesachtig willen te boek ftaan. Die hiftorie bleef intusfchen niet lang verborgen voor de Officieren, naardien de Schildwagten , van tijd tot lijd, moesten zeggen, wat zij op hunne post hadden gezien, en naardien veele om dien tijd niet op fchildwagt wilden. Om dan achter 't geheim te komen, befloot een Officier, om de Schildwagt te vergezellen. Op het bepaalde uur nam hij den Soldaat het geweer af, beval hem in het fchilderhuis te gaan ftaan , en liep intusfchen heen en weder.

Het duurde niet lang, of eenige honderd fchreden van hem af kwam die vrouwüjke gedaante opdagen. De Officier ging er, regelrecht, op aan. Toen de Geest dit ontdekte, flapte die veel harder aan, ten einde hem ras voorbij te komen; doch de Officier verhaaste ook zijn tred, en kwam dezelve voor. Sta! riep hij, — haar het bajonet op de borst zettende - Sta, of ik fteek u door en door. Het fpook ftondt ftil, badt ootmoedig om genade,

leg-

Sluiten