Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 109 )

öigen doorgaands alle fpookhïftorien, wanneer dezelve Hechts verftandig , en niet becaard overleg onderzocht worden. Wie weet, hoe lang die bedrieger zijne vermomming nog voordgezet zuu hebben , bijaldien die Officier geen einde aan dezelve gemaakt hadt. En wat zou het gevolg geweest zijn ? Geheel Sunderland zou de duurfte eeden er op gezworen hebben, dat hier waarlijk een fpook was. — Mina. Dat is zo. .

Grootv. Wacht u dus in het toekomende, om aan diergelijke verhaalen geloof te liaan. Onkundigen zullen u niet tegenfpreken, zij zullen u ver» fterken in uw denkbeeld, maar bij verftandigen maakt gij u belachelijk, wanneer gij ligtgelovig genoeg zijt om diergelijke verteizels voor waarheid aantenemen. En hoe zouden ook de geesten van

geftorvenen, diergelijke kunnen uitvoeren ?

Want of zij zijn goéd, of ook kwaad. De goeden zullen immers niemand kwaad willen doen ; en God zal immers niet toelaten, dat die kwaade perfoonen, na hunnen dood, nog meer kwaad doen kunnen.

Mina was nu zo verre overtuigd, dat zij alleen kloekmoedig naar den tuin ging, en van daar haar breijzak haalde. Met een vrolijk gelaat kwam zij, binnen korten tijd, terug, en plaatfte zich op nieuw

in

Sluiten