Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »4 )

Goed, kinderen! maar als Mama ons roept, dan lbheiden wij er terftond uit. — Weisan dan. — Gij moet echter vooraf weten, dat elke tover-hifto» rie een zekeren naam heeft — en zo heeft die, welke ik u wilde verhaalen, den naam van het iloemtje altoos groen.

Voor veele jaaren leefde er eene jonge Princes j waar? dat is hetzelfde; ik kan het u ook niet regt zeggen, want ik weet het niet ; maar diergelij. ke, zegt men, gebeurt niet bij ons, maar wel daar heel verre weg in Afie. — Nu, dit beflis ik niet — ik vertel het u, als fabel. —

In zodanige gefchiedenisfen heeft men doorgaands met jonge, fraaie Princesfen , met Koningen en Koninginnen, en andere diergelijke aanzienlijke per» foonaadjen te doen. Deze Princes heette Nina% zij was uitnemend fchoon en zeer beminnelijk: want zij was jong en braaf — en zo lang men dat is, is men altoos beminnelijk; — gelukkig, lieve kinderen! indien fchoonheid en onfcbuld niet gelijktijdig, mét uwe kindfcbeleeftijd, voorbijfnel. len. —

Reeds vroeg was Nina eene wees; vader en moeder waren haar in de eerfte jeugd ontrukt , Zonder dat zij dezelve gekend hadde. — Leda, eene vriendin haarer ouderen , nam de zorg voor haare ©pvoeding op zich; «-3 zii behandelde haar met zo / veel

Sluiten